علیرضا نعیمی صدیق

درباره من

دکتر علیرضا نعیمی صدیق
image

استادیار گروه آموزشی علوم کامپیوتر @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/7/23)

استنادات

75

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

9

مقالات

4

h-index

2

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1399-1395

دکتری

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

1389-1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

1380-1376

کارشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

تجارب

1395-1392

مدیرگروه علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

برنامه نویسی پایتون و تنسورفلو

برنامه نویسی وب

برنامه نویسی موبایل

مدیریت پایگاه داده

اولویت های پژوهشی

یادگیری ماشین

شناسایی آماری الگو

فیلتر و شبکه های وفقی

یادگیری عمیق

یادگیری توزیع شده

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A heuristic approach to combat multicollinearity in least trimmed squares regression analysis
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2018)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, ^علیرضا نعیمی صدیق
Adversarial Learning Using Non-linear Functions
INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
Coupled fixed point theorems for a generalized fuzzy g-meir– keeler contraction in fuzzy metric spaces
Buletin Teknologi Tanaman(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
fuzzy game theory approach for multi classes support vector machines
TRENDS IN LIFE SCIENCES(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
fuzzy game theory approach for multi classes support vector machines
TRENDS IN LIFE SCIENCES(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
A new type of coupled fixed point theorem in metric spaces with examples in game theory
A Journal of Economics and Management(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق, سمانه قدس
Coupled coincidence point in ordered cone metric spaces with examples in game theory
Int j of nonlinear analysis and applications(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق, سمانه قدس
یک سیستم خبره فازی برای بهبود مهارت حل مسئله مبتنی بر وب دانش آموزان
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^علیرضا نعیمی صدیق
مقایسه ی کارایی جستجوی تصادفی و الگوریتم ژنتیک در مساله n-وزیر و زمانبندی
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^علیرضا نعیمی صدیق
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده براي شبكه هاي اجتماعي
گورگاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد گروه در رمزنگاري
روشن كار حميده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد مفاهيم جبري در ماشين تورينگ
مسگرپور اميري خديجه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Analysis of robust recursive least squares: Convergence and tracking
SIGNAL PROCESSING(2020)
^علیرضا نعیمی صدیق, امیرحسین طاهری نیا*, هادی صدوقی یزدی
Convergence and performance analysis of kernel regularized robust recursive least squares
ISA TRANSACTIONS(2020)
^علیرضا نعیمی صدیق, هادی صدوقی یزدی*, احد هراتی
Diversity-based diffusion robust RLS using adaptive forgetting factor
SIGNAL PROCESSING(2021)
^علیرضا نعیمی صدیق, هادی صدوقی یزدی*, احد هراتی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   (67 بار دانلود)
رشته : علوم كامپيوتر
برنامه نویسی پیشرفته   (82 بار دانلود)
رشته : علوم كامپيوتر
كامپايلر   (68 بار دانلود)
رشته : علوم كامپيوتر
ساختمان داده ها   (319 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی   (387 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
anaeimi@semnan.ac.ir
(+98)2331535747

فرم تماس