علیرضا نعیمی صدیق

درباره من

علیرضا نعیمی صدیق
image

مربی گروه آموزشی علوم کامپیوتر @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

  • آدرس گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل anaeimi@semnan.ac.ir
  • تلفن (+98)2331535747
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت anaeimi.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1399/8/3)

استنادات

149

مقالات

8

h-index

5

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
A heuristic approach to combat multicollinearity in least trimmed squares regression analysis
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2017)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, ^علیرضا نعیمی صدیق
Adversarial Learning Using Non-linear Functions
INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
Coupled fixed point theorems for a generalized fuzzy g-meir– keeler contraction in fuzzy metric spaces
Buletin Teknologi Tanaman(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
fuzzy game theory approach for multi classes support vector machines
TRENDS IN LIFE SCIENCES(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
fuzzy game theory approach for multi classes support vector machines
TRENDS IN LIFE SCIENCES(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق
Coupled coincidence point in ordered cone metric spaces with examples in game theory
Int j of nonlinear analysis and applications(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق, سمانه قدس
A new type of coupled fixed point theorem in metric spaces with examples in game theory
A Journal of Economics and Management(2015)
^علیرضا نعیمی صدیق, سمانه قدس
یک سیستم خبره فازی برای بهبود مهارت حل مسئله مبتنی بر وب دانش آموزان
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^علیرضا نعیمی صدیق
مقایسه ی کارایی جستجوی تصادفی و الگوریتم ژنتیک در مساله n-وزیر و زمانبندی
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^علیرضا نعیمی صدیق
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده براي شبكه هاي اجتماعي
گورگاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد گروه در رمزنگاري
روشن كار حميده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد مفاهيم جبري در ماشين تورينگ
مسگرپور اميري خديجه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ساختمان داده ها   (151 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی   (181 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
anaeimi@semnan.ac.ir
(+98)2331535747

فرم تماس